THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Thời hạn điều tra là thời hạn do Bộ luật tố tụng Hình sự quy định để cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ án, được tính từ ngày khởi tố vụ án đến ngày kết thúc điều tra, cơ quan điều tra ban hành Kết luận điều tra của vụ án quy định tại Điều 172 BLTTHS năm 2015 được tính như sau:

1.Thời hạn điều tra ban đầu

Khoản 1, Điều 172 BLTTHS quy định: Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

2.Gia hạn thời hạn điều tra

Khoản 2 Điều 172 quy định: Trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra.
Việc gia hạn điều tra được quy định như sau:
a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng;
b) Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng;
c) Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng;
d) Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra ba lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

Như vậy, việc xác định thời hạn và thời gian gia hạn được quy định tương ứng với tính chất mức độ của mỗi loại tội phạm.

3. Đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, việc gia hạn thời hạn điều tra quy định tại Khoản 3, Điều 172 cụ thể:

– Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà thời hạn gia hạn điều tra đã hết nhưng do tính chất rất phức tạp của vụ án mà chưa thể kết thúc việc điều tra thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng.

-Đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng.

*Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, nhập vụ án thì tổng thời hạn điều tra không vượt quá thời hạn quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Liên hệ Luật STC để được tư vấn miễn phí các quy định của BLTTHS
Liên hệ Luật STC để được tư vấn miễn phí các quy định của BLTTHS

Công ty Luật TNHH STC

Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà AC, Ngõ 78, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0988873883

Email: stclawfirm.vn@gmail.com

Website: https://stclawfirm.com/

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Landmark 81, Vinhomes Central Park, số 208 Nguyễn Hữu Cảnh và số 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

0988873883