6 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

Liên hệ Luật STC để được tư vấn miễn phí

Liên hệ Luật STC để được tư vấn miễn phí

Miễn chấp hành hình phạt là không buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt đã tuyên hoặc tiếp tục chấp hành phần hình phạt còn lại.

 Điều 62 Bộ luật Hình sự 2015 quy định các trường hợp sau được miễn chấp hành hình phạt:

  1. Người bị kết án được miễn khi được đặc xá hoặc đại xá.Trường hợp này, người bị kết án sẽ được Chủ tịch nước (đặc xá) hoặc, Quốc hội (đại xá) ra Quyết định.
  1. Người bị kết án cải tạo không giam giữ hoặc tù có thời hạn đến 03 năm chưa chấp hành hình phạt thì trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Sau khi bị kết án đã lập công; b) Mắc bệnh hiểm nghèo;c) Chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.
  1. Người bị kết án phạt tù có thời hạn trên 03 năm, chưa chấp hành hình phạt nếu đã lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành toàn bộ hình phạt.

Trong trường hợp này, việc xem xét cũng do Viện trưởng Viện kiểm sát đề xuất, Tòa án ra quyết định. Căn cứ ra quyết định phụ thuộc các yếu tố như người bị kết án lập công lớn, mắc bệnh hiểm nghèo, không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Tuy nhiên đối tượng áp dụng chỉ thực hiện đối với người bị kết án có thời hạn trên 03 năm, chưa chấp hành hình phạt.

  1. Người bị kết án phạt tù đến 03 năm, đã được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, nếu trong thời gian được tạm đình chỉ mà đã lập công hoặc chấp hành tốt pháp luật, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành phần hình phạt còn lại.

Trường hợp này, người bị kết án phạt tù đến 03 năm và hình phạt đã bị tạm đình chỉ. Cơ quan có thẩm quyền đề nghị là Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể ra quyết định.

  1. Người bị kết án phạt tiền đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục chấp hành được phần hình phạt còn lại hoặc lập công lớn, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành phần tiền phạt còn lại.

Đây là trường hợp được miễn hoàn toàn mới so với các qui định trước đây. Căn cứ theo qui định tại Điều 32 Bộ luật này về các hình phạt áp dụng đối với người phạm tội thì phạt tiền vừa có thể được áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung.

  1. Người bị phạt cấm cư trú hoặc quản chế, nếu đã chấp hành được một phần hai thời hạn hình phạt và cải tạo tốt, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện nơi người đó chấp hành hình phạt, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành phần hình phạt còn lại.

Đây là trường hợp miễn chấp hành đối với các hình phạt bổ sung, mà cụ thể là hình phạt cấm cư trú và quản chế.

Người được miễn chấp hành hình phạt vẫn phải chịu trách nhiệm dân sự nếu nó được nêu trong bản án này hoặc bằng một bản án khác nếu vụ việc dân sự được tách thành một vụ án riêng biệt.

 Liên hệ ngay số Hotline 0988873883 của Luật STC để được luật sư chuyên tranh tụng vụ án hình sự trực tiếp tư vấn miễn phí.

 

 

Leave a Reply

0988873883