congtyluatstc@gmail.com
024.32000536 / 091 567 8851

Đầu tư

Dự án bất động sản - Đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài là việc đầu tư vốn dưới hình thức tiền mặt hoặc tài sản của nhà đầu tư không có...
Read More

Dự án đầu tư bất động sản

 Dự án kinh doanh bất động sản được trong phân tích dưới đây được hiểu là hoạt động bỏ vốn đầu tư...
Read More

Chuyển nhượng dự án

Nhằm mục đích tạo điều kiện linh hoạt nhằm cho các nhà đầu tư, Pháp luật Việt Nam cho phép nhà đầu...
Read More

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Các bước thực hiện Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và...
Read More

Lập dự án đầu tư

Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản Theo Điều 6, Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự...
Read More

0988873883