Giấy phép an toàn thực phẩm - STC LAW FIRM


Giấy phép an toàn thực phẩm

Trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm cần phải nộp đơn đề nghị kèm theo danh sách những người tham gia xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Danh sách bao gồm chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm. Đơn vị tiếp nhận đơn sẽ tổ chức 01 buổi kiểm tra kiến thức an toàn thực phẩm theo hình thức làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Nếu đạt yêu cầu, sẽ được cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Song song với việc xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, cơ sở cũng cần khám sức khỏe cho chủ cơ sở và nhân viên thực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Sau khi đã xong bước xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe. Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tới cơ quan đã xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ thành lập đoàn thẩm định xuống thẩm tra thực tế cơ sở. Đoàn thẩm định từ 3 đến 5 người sẽ xuống cơ sở kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất cũng như hồ sơ nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, sản phẩm. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, đoàn thẩm định sẽ ra biên bản kết luận cơ sở đạt. Sau từ 7 đến 10 ngày sau cơ sở sẽ nhận được giấy chứng nhận ATTP.

Giấy chứng nhận sẽ có thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp. 06 tháng trước khi hết hạn, cơ sở cần làm thủ tục xin cấp lại.

Hồ sơ đăng ký xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để đăng ký cấp giấy chứng nhận ATTP, trước tiên cần nộp hồ sơ xin xác nhận kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và nhân viên. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị xác nhận kiến thức ATTP kèm danh sách những người tham gia;
  • Bản sao hợp lệ ĐKKD,
  • Bản sao hợp lệ CMND của những người trong danh sách.

Sau khi đã làm xong thủ tục xác nhận kiến thức ATTP, cần nộp 01 bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ATTP bao gồm: Đơn đề nghị; Bản thuyết minh cơ sở vật chất;  Sơ đồ cơ sở; Bản sao hợp lệ kết quả xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và nhân viên; Bản sao hợp lệ giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên; Bản sao hợp lệ ĐKKD.

0988873883