KHÔNG ÁP DỤNG, KHÔNG THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ HÌNH

Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật Hình sự  2015 quy định. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp phạm tội thuộc trường hợp tử hình nhưng không bị áp dụng, không bị thi hành hình phạt này quy định tại Điều 40 của Bộ luật, cụ thể:

1.Không áp dụng hình phạt tử hình đối với:

– Người dưới 18 tuổi khi phạm tội;

– Phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

– Người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.

2.Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

– Người đủ 75 tuổi trở lên;

– Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

Trong trường hợp quy định trên hoặc trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thì được chuyển thành tù chung thân.

Cũng liên quan đến quy định không áp dụng hình phạt tử hình, khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015 còn quy định: Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm.

Liên hệ Luật STC theo số HL 098873883 để được luật sư tư vấn miễn phí

Liên hệ Luật STC theo số HL 098873883 để được luật sư tư vấn miễn phí

Leave a Reply

0988873883