Đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài là việc đầu tư vốn dưới hình thức tiền mặt hoặc tài sản của nhà đầu tư không có quốc tịch Việt nam để thực hiện một hoặc một số hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời gian nhất định và tại một, một số địa điểm cụ thể, dưới hình thức đầu tư nhất định.

Những điều gì cần lưu ý về khái niệm đầu tư nước ngoài này?

Tùy từng bối cảnh mà chúng ta có cách giải thích khác nhau. Định nghĩa trên đây được đưa ra trong bối cảnh hành nghề tư vấn pháp luật trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài. Thực ra, đây là khái niệm để giải thích ĐTNN là gì, nhưng không hẳn là một quy định có giá trị về mặt pháp lý. Do đó, chúng ta chỉ nên tìm hiểu để có một cách tiếp cận phù hợp nhằm phục vụ cho việc hành nghề tư vấn đầu tư tại Việt nam.

Thông qua khái niệm, chúng ta có thể dễ dàng nhìn nhận thấy một số yếu tố cần phải làm rõ trong quá trình làm việc với khách hàng, cũng như quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn ĐTNN. Cụ thể:

Yếu tố đầu tiên cần xác định là yếu tố về Quốc tịch: Quốc tịch của nhà ĐTNN là điều đầu tiên mà bất kì Luật sư, chuyên viên tư vấn ĐTNN nào cũng cần biết để từ đó, xác định được Hiệp định tự do thương mại sẽ được sử dụng và điều chỉnh, hay văn kiện liên Chính phủ cần áp dụng. Không phải nhà đầu tư đến từ mọi Quốc Gia đều có quyền ngang nhau khi đầu tư vào Việt Nam.

Qua kinh nghiệm tư vấn ĐTNN trong nhiều năm, chúng tôi thấy rằng, có sự khác nhau trong các đối xử của Chính Phủ Việt nam đối với nhà ĐTNN đến từ Quốc gia thành viên WTO và Quốc gia không phải là thành viên WTO. Sự phân biệt này không được quy định thành một chính sách hay quy định pháp luật thực định, nhưng thể hiện rất rõ khi giải trình về đáp ứng điều kiện đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn ĐTNN.

Yếu tố thứ hai cần xác định, là hoạt động sản xuất kinh doanh nào mà nhà đầu tư có kế hoạch thực hiện. Bởi như đề cập trong một số bài viết tại website này, chúng tôi nhấn mạnh nhiều đến một số lĩnh vực ngành nghề bị cấm đầu tư, hạn chế đầu tư hoặc kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN. Do đó, đối với Luật sư, chuyên viên tư vấn ĐTNN, thì kĩ năng thiết yếu là phải thu thập được nhu cầu và nguyện vọng của nhà ĐTNN để kinh doanh trong lĩnh vực nào.

Yếu tố thứ ba: là về vốn đầu tư. Vốn đầu tư liên quan đến việc giải trình về quy mô đầu tư, năng lực tài chính của nhà đầu tư cũng như tính khả thi của dự án ĐTNN tại Việt nam.

Yếu tố thứ tư: là hình thức đầu tư. Theo quy định của Luật đầu tư 2014, có các hình thức đầu tư như: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP. Trong quá trình tìm hiểu ĐTNN là gì, Luật sư tư vấn ĐTNN cần xác định một cách chắc chắn hình thức đầu tư để tìm ra được các quy định pháp luật liên quan về điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư.